Guides

Arbejdstilladelse i Grønland

En arbejdstilladelse er også en opholdstilladelse, hvorfor de to i bund og grund hænger sammen. Har man fundet et job i Danmark, eller har man som firma fundet en person i udlandet, som man ønsker at ansætte, stilles der som udgangspunkt nogle grundlæggende krav, som både omfatter arbejdsgiver og arbejdstager.

Grundlæggende krav til det grønlandske firma (arbejdsgiveren)

Et grundlæggende krav der stilles, for at man kan ansætte en udlænding er, at vedkommende har en dansk opholdstilladelse og derfor også en arbejdstilladelse, der giver tilladelse til, at udlændingen må arbejde i Danmark.

Det er ikke lovligt at ansætte en person fra udlandet, før de har opnået en dansk opholdstilladelse. Ansætter man en udlænding i sit firma, som endnu ikke har en dansk opholdstilladelse udløser dette bøder til arbejdsgiveren/det danske firma. Derudover resulterer dette også i indrejseforbud til arbejdstageren.

Det er ikke tilladt at ansætte en person, der ikke har skattekort – og et sådant får man først, når man har opholdstilladelse i Danmark.

Opnår man dansk opholdstilladelse følger arbejdstilladelsen automatisk med. På den måde sikres det, at en udlænding kan bo og arbejde i Danmark. I forbindelse med tildelt opholdstilladelse får man derfor også CPRnummer og sygesikringskort.

Vigtigt at vide for dig, der er arbejdsgiver

I forbindelse med ansættelse af en udenlandsk arbejdstagerer det vigtigt, at den pågældende arbejdstager tildeles en gældende opholdstilladelse.

Dette gælder dog ikke, hvis den udenlandske arbejdstager har statsborgerskab i et land inden for den europæiske union, idet der inden for EU-zonen er fri bevægelighed for arbejdskraft inden for netop denne zone.

Her skal man dog huske på, at der skelnes i mellem en person som er EU-borger og en person, som har en EU-opholdstilladelse, eftersom man kun er omfattet EU-reglerne, såfremt man er Unionsborger.

Har man statsborgerskab, det vil sige pas, i et land uden for EU, kræver det derfor, at man får en dansk arbejdsopholdstilladelse. En sådan er som udgangspunkt midlertidig, og starter med at være i op til 4 år. Herefter er det muligt at forlænge den, så længe man stadig arbejder i Danmark og opfylder de gældende krav.

Opholdstilladelse i forbindelse med arbejde

I forbindelse med udstedelse af en dansk opholdstilladelse på baggrund af arbejde, skal der indsendes dokumenter og ansøgning fra begge parter – altså både arbejdsgiver og arbejdstager.

Det er vigtigt, at begge parter indsender de relevante dokumenter inden for den tidsramme, der gælder, når den ene part har afleveret. Dette kan være en indviklet proces, eftersom man skal koordinere med en person, der befinder sig i udlandet.

Som arbejdstager skal man ydermere have foretaget biometri. Biometri er et besøg hos den danske myndighed, hvor man blandt andet får taget et billede og sine fingeraftryk.

Vær sikker på, at alle regler er overholdt

At få opholdstilladelse og arbejdstilladelse til at gå op, kan være en indviklet proces, og der er mange ting, man skal have styr på undervejs – hvilket gælder for begge parter.

Hvis du bruger tiden på, at sætte dig ind i det, kan du gøre det selv, men eftersom du som arbejdsgiver (eller arbejdstager for den sags skyld) kun kan sørge for, at din del er i orden, er der mange faldgruber.

Via www.arbejdstilladelser.dk kan du få hjælp til det hele. Her kan du få hjælp til at ansætte en person og opfylde alle de krav, som stilles til begge parter. Der tilbydes her både hjælp til udarbejdelse af arbejdskontrakt og sagsbehandling. På den måde er du sikker på, at alle regler er overholdt, inden du ansætter din nye udenlandske medarbejder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *